Hvis bare samfundet som hele, ville respektere at …

Hvis bare samfundet som hele, ville respektere at brystet faktisk ikke er seksuelle per definition – det er kulturen som har gjort dem seksuelle.