• Familie uden filter
  • Store beslutninger – Viden, ønsker og muligheder følges ikke altid ad.

    Samtalen med Maj My handlede om at jeg allerede havde indset at vores nuværende situation var uholdbar – men at jeg havde så meget sorg og skyld og skam forbundet med de ændringer jeg vidste skulle til, at jeg var handlingslammet.

  • Blidt forældreskab
  • Jeg vil bare gerne være Storm

    Jeg har længe villet skrive om Storm… Om mit moderskab til Storm… Om hvordan det har været at skulle smide alt hvad jeg troede jeg vidste væk… og bare lytte. Være helt åben og klar til at modtage dyrebar læring fra det reneste fineste lille menneske, så vis og god og stærk…