• Familie uden filter
  • Store beslutninger – Viden, ønsker og muligheder følges ikke altid ad.

    Samtalen med Maj My handlede om at jeg allerede havde indset at vores nuværende situation var uholdbar – men at jeg havde så meget sorg og skyld og skam forbundet med de ændringer jeg vidste skulle til, at jeg var handlingslammet.