Amning og huller i tænderne… eller i tandlægernes viden?

For lidt tid siden delte jeg et billede af en folder, som udleveres i Skåne når barnet skal til 1-års tjek ved tandlægen.

Du kan se billedet her:

(Det er ikke mit billede og jeg kan derfor kun henvise til den deling jeg fik lov til at lave)

Billedet viser et screenshot af folderen og teksten beskriver hvordan man, efter 12 mdr, bør stoppe eller minimere amningen om natten – for i stedet at give vælling, som åbenbart ikke har nogen påvirkning på renbørstede tænder (det HAR det, bare lige så ingen misforstår – se længere nede).
Altså hvis barnet ikke vil nøjes med vand.

Da jeg så det fik det mig til at tænke på alle de modstridende informationer forældre får om amning og tandhygiejne – og jeg tænkte yderligere over det, efter jeg deltog i Slyngejordemoders instagram opslag om samme emne:

https://instagram.com/p/Bh58AVYFx7Y/

Så jeg bestemte mig for at lave et blogindlæg om netop dette – og det er så det du læser nu.
Jeg er en nød til at fatte mig i korthed – så jeg vil prøve at lave en lille opsummering her og så kan du rulle ned og læse detaljerne, hvis du har lyst.

Tandæger og amning – Ved de overhovedet hvad de taler om?

Jeg oplever at mange mødre tager til tandlægen med deres barn og kommer hjem med beskeden om at amningen skal trappes ned eller stoppes helt, fordi det ellers giver en højere risiko for huller i tænderne.

De kommunale tandplejere lægger ikke skjul på denne tilgang og flere steder i den vestlige verden sker det samme – tandlæger fortæller forældre at amningen giver huller i tænderne. Hell, herhjemme står det endda i den nyeste udgave af “Amning – en bog til sundhedspersonale” fra 2018 (12).

For nylig udgav British Society of Peadiatric Dentistry (BSPD – Englands forening for børnetandlæger) en ny officiel anbefaling om spædbarnsernæring, herunder hvordan amning påvirker barnets tænder.

Det er relevant for os her i DK, fordi engelske forhold er så tæt på danske, at forskning og nye anbefalinger i England ofte kan bruges i DK også – i hvert fald når man kigger på området med graviditet, fødsel, barsel, spædbørn og småbørn.

Der gik ikke længe efter, så udgav Unicef UK afdelingen en kommentar til denne officielle anbefaling, hvorefter Public Health England (noget i stil med vores Sundhedsstyrelse) udgav en slags rettelse til udmeldingen fra tandlægerne.

Unicef UK skrev bl.a:

“Konklusionerne i BSPD’s udmelding underminerer WHO guidelines og skaber forvirring hos sundhedsfaglige og mødre som, ved at fortsætte amning, forbedrer deres børns sundhed og trivsel(5)”

Udmeldingen fra Public Health England var bl.a:

“Der er ingen evidens omkring at det at begrænse fri- og natamning efter 12 måneder vil resultere i forebyggelsen af karies” (9)

Så er den ged lissom barberet….

Man skal ikke være et geni for at se denne domino effekt og tænke “Hovsa, der fik I lige skældud hva”.

Hvis man læser udmeldingerne i rækkefølge er det HELT tydeligt at Unicef lige sætter tandlægerne på plads, hvorefter Public Health England kommer og sætter stort fedt punktum under hele sagen.

Jeg startede med blot at ville vise hvordan Unicef havde sat de engelske børnetandlæger på plads – men da jeg så kiggede på tingene, så greb det om sig og jeg kunne simpelthen ikke lade være med at “udstille” lige præcis HVOR latterlig vejledningen også er her i DK.

Og ja, det mener jeg virkelig den er.

“I skal amme, for det er sundt for baby” siger SST…
Og når vi rammer 6 mdr, så kan det dæleme ikke gå hurtigt nok med at fravænne, så baby er babsefri inden 12 mdr…
De begrundelser der kommer er så langt ude i hampen at jeg slet ikke forstår det og dette er bare endnu en anbefaling/vejledning som seriøst har brug for en opdatering – NU!

Så hvad var det British Society of Peadiatric Dentistry skrev der var så problematisk?
Og hvad i alverden har det med Danmark at gøre?

Er du nysgerrig nu?

Så læs videre i en omgang “vis og forklar” – jeg tør næsten godt love dig at du vil sidde tilbage og tænker “Passer det her virkelig?!?” – og ja, det gør det, det er derfor jeg er så grundig med billeder og links, fordi jeg vil være helt sikker på at jeg har “bevist” det.

Vi starter fra en ende af:

I Danmark ser folderne og hjemmesiderne fra de kommunale tandplejere f.eks sådan ud:

Fra Brøndbys Kommunale tandpleje:

( http://www.brondby.dk/~/media/Files/Borger/Familie%20og%20b%C3%B8rn/KommunalTandpleje/Info%20mapper/smaa05.ashx – download filen her)

Så man skal amme til 6 mdr… Og hyppig natamning kan give huller… Kreativ fortolkning må jeg sige.

Jeg er ikke stødt på én eneste tandpleje folder eller hjemmeside som ikke indeholder mindst én problematisk tilgang til amning og tandhygiejne, HVIS de altså skriver noget, mange henviser blot til at man skal tale om amning ved første besøg.
Når jeg skriver “problematisk”, så mener jeg at det er noget der, efter min mening, med meget stor sandsynlighed påvirker forældrenes  beslutninger omkring ammeforløbets længde og hvor ofte barnet ammes døgnet igennem.
Et ammestop der primært er baseret på frygt for karies vil måske også involvere søvntræning af et ellers velfungerende barn – en negativ påvirkning som bestemt ikke er irrelevant.

(Du kan se flere eksempler på vejledning fra kommunale tandplejere helt nede i bunden af indlægget )

Jeg kan ikke finde en en officiel udmelding fra Tandlægeforeningen i Danmark og kan derfor ikke vide om det er derfra de kommunale tandplejere får deres info, men jeg kan se at flere af hjemmesiderne ikke er opdateret i adskillige år.

Det eneste jeg kan finder er hvad Tandlægeforeningen skriver i en pressemeddelelse fra December 2016 og i Tandlægebladet December 2016: “Amning efter 1 år kan give caries”

Og så fortsætter det ellers med det sædvanlige.

Jeg citerer:

”Modermælk indeholder mælkesukker – laktose – og bakterierne i munden kan nedbryde laktosen. Så udvikles der syre, der kan føre til caries. Og jo længere tid man ammer, efter at tænderne er brudt frem, desto mere øger man risikoen for caries. Hvis man ammer om natten, er risikoen større, for der producerer man mindre spyt,” fortæller Svante Twetman, som er professor på Tandlægeskolen i København, og som blandt andet forsker i caries”. (10)

Så amning op til 12 mdr giver en beskyttelse mod karies – men efter 12 mdr er der voldsomt forhøjet risiko ifølge Tandlægeforeningen.
(Jeg pointerer lige at vi allerede har set at denne konklusion afvises fra anden side, bare lige så ingen læser dette og tror det er sandheden)

Allerede inden jeg så opslaget med vællingen havde jeg set et opslag på min facebook med British Society of Paediatric Dentistry og tænkt at jeg ved lejlighed lige skulle kigge nærmere på det, fordi jeg kunne se at mange af dem jeg følger var noget kritiske og ret så frustrerede over denne udmelding.

Her er hvad British Society of Paediatric Dentistry skriver i deres “position statement on infant feeding” (*) om vælling:

* “position statement” er en given forenings/organisations officielle holdninger og anbefalinger til et givent emne, her “infant feeding” – spædbarnsernæring.

 “Der er bevis for at faktorer som at få flaske i modsætning til at amme, flaskebrug om natten, brugen af sukker eller grød (det vi i Norden kalder vælling), brugen af flaske til at berolige om natten, flasker der bæres omkring om dagen og stadig at få flaske efter 18 mdr, alle lader til at være forbundet med karies hos små børn(1)

Så i England er vælling fra en flaske åbenbart ikke hittet…. Og der er bevis for at vælling ikke er godt for tænderne.

Om amning før 12 mdr, særligt om når amning ikke forsættes fuldt til 6 mdr og delvist til 12 mdr, skriver British Society of Paediatric Dentistry:

“Fravænning kan forøge risikoen for karies for babyer, hvis de allerede har fået tænder, fordi frie sukkerarter så indtages udover mælk, hvad enten det er modermælkserstatning, human (bryst) mælk eller komælk”(2)

Og

“Forskning har vist at amning op til 12 måneder er associeret med lavere risiko for EEC”
(EEC er “tidlige karies hos børn” – defineret som karies inden barnet er fyldt 6 år) (3)

Hey – det er da en rigtig fin udmelding! De har forstået at modermælk og amning giver den mest fordelagtige kost, naturligvis ved siden af passende fast føde efter ca 6 måneder. Og de er super detaljerede og forklarer meget klart at det ikke er særligt smart at stoppe med at amme inden 12 mdr.

Men så sker der noget og tonen ændrer sig – fuldstændig som den gør alle andre steder i den vestlige verden, såsnart barnet er over 12 mdr og “stadig” ammes. Alene det at sprogbruget anvender ord som fortsat, stadig, længere osv sætter tonen for at det er noget der ikke er “normalt”.

Om amning efter 12 mdr skriver British Society of Paediatric Dentistry:

Fra 12 måneders alderen bør mødre som ønsker at fortsætte med at amme, arbejde tæt sammen med deres sundhedsmedarbejdere (sundhedsplejerske/læge) for at minimere den potentielle risiko for karies.
Dette kan inkludere en detaljeret dagbog over barnets diæt, hvorved sukkerindholdet i barnets komplementære føde (fast føde) identificeres, og en diskussion om optimal anvendelse af flour.
Man bør overveje at reducere amning efter behov (friamning) og amning om natten i lyset af den nyeste evidens som peger på et potentielt link imellem disse praksisser, komplementær føde efter 12 måneder og karies.
Fra 12 måneders bør den sidste madning, hvor muligt, finde sted før tandbørstning ved sengetid, så det sidste der berører barnets tænder inden de skal sove er fluorholdig tandpasta.(4)

Fordi det er der jo nogen som gør…. Fører mad-dagbog…. Suk…

Nå, men udover hvor dumt det er at foreslå en gennemgang af barnets kost på den måde, så er vi igen på den samme sang: Stop med at friamme, natamme og faktisk egentlig bare at amme når barnet er over 12 mdr.

British Society of Paediatric Dentistry får også lige smidt denne:

“BSPD ønsker:
At den opdaterede WHO guideline tager hensyn til den relative vigtighed af fortsat amning efter 12 måneder i udviklingslande vs industrialiserede lande “(11)

Tandlægerne vil altså gerne bede WHO om at genoverveje om anbefalingen om fortsat amning efter 12 mdr skal droppes for industrialiserede lande… Den lader vi lige stå …

Og hvor vil jeg så hen med det her?

Alt det her som jo TYDELIGT viser at man bør stoppe med at amme når barnet er omkring 1 år og allerede fra barnet får den første tand være meget påpasselig med at barnet ikke ammes for meget, og helst ikke om natten. Ikk?

Altså tandlægerne ved vel hvad de taler om, selvom deres anbefalinger står i skarp kontrast til f.eks WHO’s og Unicefs udmelding om fri amning til mindst 2 år og meget gerne længere – ikk?

Joooo, jeg vil såmænd bare henlede til at Unicef UK (altså den engelsk afdeling af Unicef), som man må formode har en smule styr på tingene, har følt denne udmelding fra de engelske tandlæger SÅ problematisk at de har udsendt en lang kommentar som jeg allerede har citeret fra længere oppe.

Men altså, deres kommentar er bare så god at jeg lige skal have to citater mere med:

Unicef UK skriver:

“Implikationen at ammede babyer er særlig sårbare og kræver tæt supervision og ekstra foranstaltninger, såsom at føre en detaljeret mad-dagbog, giver anledning til at tro at det at amme efter 12 måneder er farligt.
Dette er vildledende, underminerer amning og kan skabe unødig bekymring for forældre, uden at nogen klare fordele  for barnet anerkendes.(6)”

og

“At reducere fri- og natamning kan forårsage en anseelig mængde frustrationer for barnet og forældrene og kan også lede til tidlig ammestop. Disse risici bør diskuteres, sammen med den ikke endegyldige evidens på området om karies og de kendte fordele ved amning, så forældrene kan træffe informerede beslutninger omkring hvad der er bedst for dem, deres barn og deres familie.(7)”

Det er ret så sigende når Unicef kommer med SÅ klar en udmelding.

Og søreme om ikke der også lige er citater fra Public Health England:

De skrev:

“Amning op til 12 måneder er associeret med lavere risiko for karies” (8)

og

“Der er ingen evidens omkring at det at begrænse fri- og natamning efter 12 måneder vil resultere i forebyggelsen af karies” (9)

Så kan vi nu please konkludere at det er mere end ok at amme videre OG at det er mere end ok at frabede sig kommentarer omkring amning og tandhygiejne, uanset hvem de kommentarer måtte komme fra?

(Hvis man vil nørde og have alle “mellemregningerne” med og læse nærmere om hvad det er der er i modermælk som gør at det på ingen måde kan sammenlignes med nogen anden føde- eller drikkevare i forhold til huller i tænderne, så kan jeg anbefale Ammenets wiki om Amning og tandhygiejne )

Det særligt interessante er efter min mening, at Tandlægeforeningen, efter hvad jeg kan se, baserer deres pressemeddelelse på samme metastudie som Unicef og Public Health England har kigget på….
Så hvem skal have nye briller?

Og så er det jeg grubler over hvad Tandlægeforeningen mon tænker om alt det her, eftersom deres pressemeddelelse er udsendt noget før udmeldingerne fra England – så jeg har sendt dem en mail og spurgt om en kommentar til Unicef og Public Health England udmeldingerne.

Jeg er spændt på hvad de svarer – og om de svarer 🙂

Edit 30 sept 2018:

Mega forsinket kommer her svaret fra Tandlægeforeningen.

Tak for din mail og tak for info. Vores pressemeddelelse fra 2016 omtaler et specifikt studie, der oprindeligt er omtalt i Tandlægebladet. De gode råd til sidst i pressemeddelelsen beror (som kilden nedenunder angiver) på anbefalinger fra bl.a. Sundhedsstyrelsen.

Vi læner os op af de danske myndigheders anbefalinger, herunder Sundhedsstyrelsen, samt forskere på de to tandlægeskoler i henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Hvis de ændrer deres anbefalinger i forhold til amning på baggrund af det studie, du henviser til, vil det derfor også få konsekvenser for vores patientinformation.

Så deeeet,…

Hvad tænker I efter at have læst min lille roman?

/Mia


Kilder:

(1) Originalt citat:
“There is evidence that factors such as being bottlefed as opposed to breast fed, night time bottle use, use of sugar or additions of cereal to the bottle, use of a bottle to pacify at night, bottles being carried around during the day, and still using a bottle at 18 months, all seem to be significantly associated with caries in young children.”
British Society of Paediatric Dentistry Position Statement on Infant Feeding January 2018 – side 5

(2)
“Weaning may increase the caries risk factor for babies if they are partially dentate at that stage since free sugars may then be consumed in addition to milk, whether that is infant formula, human (breast) milk or cow’s milk”
British Society of Paediatric Dentistry Position Statement on Infant Feeding January 2018 – side 3

(3) “Research has shown that breastfeeding up to 12 months of age is associated with a lower risk of ECC” (EEC er “tidlig karies hos børn” – defineret som karies inden barnet er fyldt 6 år)
British Society of Paediatric Dentistry Position Statement on Infant Feeding January 2018   – side 6

(4) “From 12 months of age, mothers who wish to continue breastfeeding should work closely with their health practitioners to minimise the potential risk of dental decay.
This may include the recording of a detailed diet diary identifying sugar in complementary foods and drinks , and discussing the optimal use of fluoride.
Consideration should be given to reducing on demand and night time feeds in light of the emerging evidence – base suggesting a potential link between these practices and complementary feeding after 12 months of age and dental decay.
From 12 months of age, where possible, the last feed should take place before tooth – brushing at bedtime so that the last thing on the child’s teeth before they go to sleep is always fluoride toothpaste.”
British Society of Paediatric Dentistry Position Statement on Infant Feeding January 2018  – side 7

(5) “The conclusions in the BSPD statement undermine WHO guidelines and cause confusion to health professionals and mothers who, by breastfeeding for longer, are in fact improving the health and wellbeing of their children.”
Statement on British Society of Peadiatricdentistry Infant Feeding Position Statement – side 2

(6)”The implication that breastfed babies are particularly vulnerable and require close supervision and extra measures such as keeping a food/drink diary suggests that breastfeeding after 12 months is dangerous. This is misleading, undermines breastfeeding and could cause unnecessary alarm for parents, without conferring any clear advantage to their child.”
Statement on British Society of Peadiatricdentistry Infant Feeding Position Statement – side 1

(7)”Reducing on demand and night time feeds could cause a great deal of distress to both parents and child and could also lead to the early cessation of breastfeeding. These risks, along with the inconclusive nature of the evidence related to dental decay and the known benefits of breastfeeding, should be discussed with parents to allow them to make informed decisions about what is best for them, their child and family.”
Statement on British Society of Peadiatricdentistry Infant Feeding Position Statement – side 2

(8)”Breastfeeding up to 12 months of age is associated with a decreased risk of tooth decay”
Public Health England – Current evidence and guidance on breastfeeding and dental health
og tillige
iHV welcomes PHE/COHIPB paper on breastfeeding and dental decay

(9) “There is no evidence that from 12 months of age reducing breast feeding on demand and at night time will result in the prevention of tooth decay”
Public Health England – Current evidence and guidance on breastfeeding and dental health

(10) Amning efter et år kan give caries

(11) “BSPD would like:
For the updated WHO guidelines on breastfeeding to consider the relative importance of continued breastfeeding beyond 12 months in developing versus developed nations”
British Society of Paediatric Dentistry Position Statement on Infant Feeding January 2018  – side 7

(12) Sundhedsstyrelsen: Amning en håndbog for sundhedspersonale – side 227 (i sidetalssøgeren, markeret som side 225 i bogen)


Jeg har valgt at downloade de forskellige pdf’er, fordi de nogle gange flyttes på udgiverens server og så skifter linket og så virker de links jeg har brugt her på siden naturligvis heller ikke.
Så alle pdf’er kan læses/hentes her:

Brøndby Kommunale Tandpleje – smaa05

BSPD statement on Infant feeding Jan 2018i

Statement-on-British-Society-of-Paediatric-Dentistry-Unicef-UK-Baby-Friendly-Initiative(1)

PHE-Child-Dental-Health-and-Breastfeeding-April-2018


Flere eksempler på vejledning fra kommunale tandplejere:

Slagelse Kommunale Tandpleje skriver sådan på deres hjemmeside:


(https://tandplejen.slagelse.dk/boerne-og-ungetandpleje/smaaboern )

Igen pointeres det at modermælk har et højt sukkerindhold og at man skal være ekstra omhyggelig med tandbørstningen…. Og så ligner det at de opfordrer til at man lærer barnet at drikke vand af kop ved tørst fra 5 mdr…

Hillerød Kommunale tandpleje er lidt mere udførlige:

( http://www.tandplejenhillerod.dk/vaerd-at-vide/om-taender-mm/amning/ )

Igen fremhæves det at modermælk er sød – og at der kan opstå huller hvis man ammer hyppigt og hyppigt om natten. (Derudover informerer de os om at en ny tand altid er sund – emaljefejl ser man åbenbart ikke i Hillerød, men i Egedal har de beskrevet det i et særskilt afsnit)

I Lyngby-Taarbæk er tandlægen pludselig blevet ammevejleder:

( http://www.sundhed.ltk.dk/tandpleje-hos-0-5-aarige-0 )

Igen er mælken sød, mælkesukkeret i modermælk og modermælkserstatning er åbenbart det samme – og man skal stoppe med at amme ved 1-års alderen. De er meget konkrete må man sige.

Og for at vi nu ikke skal blive ved at kigge på det samme med at mælken er sød, at man skal børste tænder og stoppe med at amme, så smider jeg bare lige nogle links til andre kommuners udmeldinger, så vi kan komme videre.

Roskilde Kommunale Tandpleje – Amning og huller i tænderne
Vordingborg Kommunale Tandpleje – Amning og huller i tænderne
Hørsholm Kommunale Tandpleje – Amning og huller i tænderne
Furesøs Kommunale tandpleje – Amning og huller i tænderne
Holbæk Kommunale Tandpleje – Amning og huller i tænderne

8 Comment

 1. M says: Svar

  Hej mia. Fik du nogensinde svar fra tandlægeforeningen?

  1. Mia says: Svar

   Hej M.
   Ja, der gjorde jeg – har bare totalt svedt ud at opdatere.

   Det gør jeg så nu,

   Tak for at prikke til mig

   Kh Mia

 2. Mia says: Svar

  selvfølgelig kan mm give karies, men det kan madvare også, så det vigtigste er da at få børstet barnets tænder – hav da fokus på tandbørstning i stedet for.. og i forhold til amning (og sutter) så kan det give tandstilliger der er uhensigtsmæssige for barnet, men det er jo først omkring 3 års alderen at man begynder at fraråde det..

  1. Mia says: Svar

   Hej Mia.

   Hele issuet her er at vejledningerne indtil nu har heddet sig at det ikke var “nok” med fokus på tandbørstning – at amningen skulle minimeres hvis ikke stoppes helt.
   Og ja, madvarer kan give karies… Eller dvs, karies er jo en bakterie, så ingen madvarer, amning eller noget som helst andet “giver” karies, for karies kan være tilstede i mundhulen eller ej – men de førevarer vi indtager og måden vi indtager dem på, spiller en rolle for de levevilkår karies har, syreskader på tænder osv 🙂

   Amning giver ikke suttebid, det stimulerer faktisk en sund udvikling af barnets mund, kæbe osv.
   Hvis du har lyst, kan du læse mere her: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/089033449801400203

   Sutter ved vi alle er uhensigtmæssige – det har bare slet slet ikke noget med amning at gøre.

   Vh Mia

   1. Vibeke says: Svar

    Hej Mia.

    Tak for godt indlæg. Jeg ammer min datter der lige er blevet 2. Tandplejen i vores kommune mener at hun skal komme til tjek hver 4. måned fordi hun bliver ammet, da “modermælk er sød”. Så vi har været til tandlægen for tredje gang. Der bliver ikke spurgt ind til kost eller hvordan jeg børster hendes tænder, men udelukkende kommenteret på, at amning kan give huller i tænderne og hvordan mælken ligger inde i munden hele natten, hvis hun ammes. Jeg har de sidste to gange spurgt dem om, hvordan de mener at mælken skal kunne ligge inde i munden, når mælken ved korrekt ammeteknik suges næsten helt ned i halsen. De har bare kigget på mig og gentaget (som en plade der er gået i hak) at modermælk er sødt. Har overvejet at vise dem et billede fra Sundhed.dk som viser at brystvorten suges helt ind slet ikke er i området med tænkerne. Så medmindre ens barn kaster op, så kan jeg ikke se problemet. Er du faldet over noget med ammeteknik vs. f.eks. flaske (hvor det netop ligger og hvirvler rundt i munden? For jeg synes det er et godt modargument.

    Mvh. Vibeke

 3. Jeg vil bare sige tak.
  Vi har lige været til tandlæge med M og udover at hun talte helt hen over hovedet på barnet, så sagde hun også at amning giver huller i tænderne. Nåh! sagde jeg. Men vi fortsætter alt med at amme. Jamen det er jo også bare en anbefaling. – så der lå den hun havde en mening og jeg en anden. Amningen fortsætter.

 4. Anja says: Svar

  Kære Mia

  Tusind tak for endnu et af dine virkelig grundige og informative indlæg ❤️
  Det fremgår sikkert både her og på ammenet.dks wiki, men min trætte morhjerne kan simpelthen ikke rigtig finde hovedet til halen. Så det ville være vildt fedt, hvis du havde tid til at skære det helt ud i pap, for min langsomt kørende hjernes skyld.

  – Som jeg havde forstået det, da jeg i sin tid læste om den undersøgelses artikel (Det er den her ik “Breastfeeding and the risk of dental caries: a systematic review and meta-analysis.”), som ligger til grund for alt rodet. Skrev de inartiklen, at der var en forøgning af karies efter et år og amning, i forhold til amning under et år?! Ikke i forhold til ingen amning eller har jeg læst forkert?, men også, at de havde en del forbehold, og at de fremhævede, at der var behov for mere forskning på området?

  Konklusionen var så vildt jeg husker, noget med at amning er top mod karies under et år, det er uvist hvordan det det påvirker efter et år, på grund af manglende data og sammenlignings grundlag. Er det rigtig forstået, eller er det en helt anden forældet en jeg tænker på? Jeg blev virkelig forvirret da jeg læste sst’s opdateret ammevejledning for 2018!

  Jeg føler mig virkelig forvirret på et højere plan…

  Tusind tak for dit fantastiske engagement!
  Anja

  PS. Hvad sker der lige for at BSPD overhovedet mener, at de skal blande sig i WHOs retningslinjer for amning???

  1. Mia says: Svar

   Hej Anja.

   Jeg er vildt glad for at du spørger!

   Og det ER mega forvirrende!!!

   Jeg har en ret pakket dag imorgen og er på vej i seng, så jeg tager lige den nemme løsning for nu og citerer:

   With regard to the small proportion of parents who continue to breastfeed after 1 year, the statement advises that with diversification of the infant diet to include foods and drinks other than breast milk or infant formula, the risk of dental decay changes depending upon the free sugar content of the complementary foods and drinks, and how frequently such foods are consumed and access to fluoride through the commencement of tooth brushing with fluoride toothpaste.

   Fra: https://ihv.org.uk/news-and-views/news/ihv-welcomes-phe-cohipb-briefing-on-breastfeeding-and-dental-decay/

   …. så:

   De anerkender at fast føde med frie sukkerarter osv er meget relevant i forbindelse med vurderingen af amning efter 12 mdr.

   Og ja, der var en højere forekomst af huller i tænderne efter 12 mdr – MEN konklusionen på studiet var ikke at det var amningen skyld, men at man ikke kunne vide hvordan de forskellige faktorer påvirkede og derfor havde brug for flere studier.

   Desuden:
   De fleste af de her anbefalinger om minde amning eller fuldt ammestop er meget ældre end det metastudie Tandlægeforeningen og Sst henviser til – så hvor kommer det fra?!?

   Jeg forstår slet ikke at Tandlægeforeningen kan sende sådan en pressemeddelelse ud – de har jo lavet deres egen konklusion og totalt negligeret den originale?!?

   Og hvis vi nu lige kort tænker logisk:
   Giver det virkelig mening at amning indtil 12 mdr er mega sundt for tænderne – og BUM så bliver det voldsomt farligt for tænderne?!

   Og HVIS amningens hyppighed viser sig reelt at være et issue, er det så virkelig dét vi vil skrue på og ikke f.eks den mad vi giver vores babyer?!?

   (Jeg har pt en interesse i forarbejdede fødevarer – da hele den mos og smoothies hype der er til børn , omdanner sunde hele råvarer til noget der mildest talt minder om en sugeposer fuld af frie sukkerarter – meeen, det er et heeelt andet blogindlæg )

   Nå, i seng – prik gerne til mig igen om nogle dage, hvis jeg har glemt at følge op på din kommentar her

   Kh Mia

Hvad tænker du?