Åbent brev til Gyldendal ang. “Godnat og Sov Godt”

Billede af åbent brev til Gyldendal ang. Godnat og Sov Godt

Kære forældre – gamle, nye og kommende..

723 psykologer har skrevet et åbent brev til Gyldendal, hvor de retter bekymring mod den tilgang og de metoder der beskrives i bogen “Godnat og Sov Godt”.

Har du endnu ikke læst brevet, kan det læses her:
https://psykologernesbrev.dk/

Som forælder bekymrer det mig, når Gyldendal melder at deres faglige (re)vurdring ikke finder problemer i bogens tilgang og metode – hvorefter 700 psykologer sætter sig og skriver et brev om det modsatte.

Jeg har derfor skrevet et brev til Gyldendal, hvor jeg opfordrer dem til at fremlægge den faglige vurdering, så jeg selv og alle andre forældre, har mulighed for at danne sig et overblik over, hvad det er de forskellige fagpersoner siger om tilgangen og metoden som beskrives i “Godnat og Sov Godt”.

Jeg håber at andre forældre vil være med i opfordringen og opfordrer jer til at skrive under her i kommentarfeltet.

Jeg vil derefter kopiere jeres underskrifter ind i brevet og sende brevet til Gyldendal og pressen.

Jeg vil bede jer kommentere med navn og antal børn (skrive “kommende forælder” eller lade den stå blank, såfremt du endnu ikke har børn)

BEMÆRK: Det er vigtigt du KUN kommenterer ét sted, så jeg ikke får dobbelt underskifter – hvis du kan, så er Facebook nemmest for mig.

På forhånd tak.

Mia Bernscherer Bjørnfort
Mor til 4, hvoraf én er (forsøgt) søvntrænet efter metoden.

Tags og delinger er en KÆMPE hjælp.
Det gøres nemt på Facebook her – bare tryk DEL:

På Instagram er det lidt mere bøvlet, men du kan dele mit opslag i din story ved at trykke på den lille pil f.eks. – eller du kan benytte en resharing-app eller lave dit eget opslag hvor du henviser til mit opslag, min facebook eller indlægget her, som jeg lægger som link i min bio.

Du finder Instagram opslaget her:

Du kan læse brevet lige herunder (alt det med lyserød baggrund):

Att: Morten Hesseldahl
Forlaget Gyldendal

Åbent brev.
Efter at have ventet tålmodigt på den faglige vurdering I meldte ud I ville foretage, har vi modtaget beskeden om at I, Gyldendal, ikke ønsker at stoppe med at udgive bogen “Godnat og Sov Godt”.

Vi havde forventet at den faglige vurdering ville blive fremlagt, hvis ikke fuldstændigt, så i det mindste som sammendrag.

Desværre har I ikke ønsket dette – en beslutning som gør det umuligt for os forældre, at få indblik i de faglige argumenter for at bibeholde bogen på det danske marked og overordnet set i forhold til bogens indhold.

I har heller ikke ønsket at oplyse hvordan denne faglige vurdering er foretaget og det er derfor uklart om de konsulterede fagpersoner har vurderet selve bogen og dens indhold, eller om de er blevet bedt vurdere forskning, et sammendrag af bogen eller noget helt andet.

Hele processen omkring den faglige vurdering synes mørklagt fra jeres side, trods adskillige opfordringer om at fremlægge vurderingen.

Da debatten startede var adskillige meget prominente fagpersoner meget tydelige i deres kritik, hvilket førte til jeres beslutning om at lave en ny faglig vurdering.

Vi forældre kan nu læse at 723 danske psykologer har skrevet under på et brev, hvor de påpeger det de ser som problematisk i bogen.

Psykolog Katrine Spiegelhauer’s udtalelser i pressen er uden omsvøb og henviser til at al grundforskning om børn står i direkte kontrast til metoderne og børnesynet der præsenteres i “Godnat og Sov Godt” og søvntræning generelt.

Psykolog Camilla Juhl Dorland har skrevet speciale om “Cry-It-Out” og i denne fremgår det tillige at der er ganske mange grunde til at være på vagt overfor metoden der beskrives i “Godnat og Sov Godt”.
Specialet belyser endvidere de økonomiske interesser i forbindelse med forskningen bag anbefalinger om at anvende søvntræning.

Vi kan samtidig læse en ganske grundig gennemgang af argumenter imod bogen, i psykolog Michael Nissens kronik med titlen “Sov endelig sammen med dit lille barn: Det er formentlig skadeligt for ungerne at lade dem græde sig i søvn”, som er bragt i Politiken 28 juli 2019.

Vi er overordentligt forvirrede og undrer os over hvordan der kan være så stor forskel mellem jeres og 723 psykologers vurdering, medmindre I har adgang til materiale psykologerne ikke har.

Vi er opmærksomme på at bogen er brugt som reference i mange andre udgivelser og debatten omkring metoden, som præsenteres i bogen, er derfor særdeles vigtig, da bogen har været toneangivende for tilgangen til børns søvn og vejledningen omkring samme, i flere årtier nu.

Vi anser det for overordentligt vigtigt, at både nuværende og kommende forældre får mulighed for, at danne sig et overblik over både kritik og forsvar af metoden.

Da vi antager at fagpersonerne der har deltaget i den faglige vurdering, er uvildige og professionelle, som ikke har personlige interesser i sagen, undrer vi os over at det ikke er muligt at få indsigt i vurderingen – særligt med henvisning til den ganske veldokumenterede vigtighed af de første 1000 dage af et barns liv.

Vi vil på det kraftigste opfordre jer til at fremlægge den faglige vurdering bogen har været igennem, så det er muligt for os forældre at forholde os til den noget modstridende information vi præsenteres for.

Med venlig hilsen
Mia Bernscherer Bjørnfort – Mor til 4

(Denne skrivelse vil løbende blive opdateret med underskrifter)

Hvad tænker du?